Geneeskunde studeren

  • Wat houdt de studie geneeskunde in?

  • Waar kun je geneeskunde studeren?

  • Hoe word ik toegelaten?

Geneeskunde studeren

Om arts te worden in Nederland moet je geneeskunde studeren. De opleiding duurt 6 jaar en is opgebouwd uit een bachelor van 3 jaar en een master van 3 jaar. In deze 6 jaar word je opgeleid tot een medisch expert volgens het “Raamplan Artsenopleiding”. Na deze 6 jaar ben je een basisarts. Om specialist (chirurg, cardioloog, etc.) of huisarts te worden moet je verder studeren. Dit is dan gewoon betaald werk/studie en duurt dan nog 3 tot 6 jaar.

Bachelor geneeskunde

Zoals hierboven is beschreven is de studie geneeskunde opgedeeld in een driejarige bacheloropleiding en een driejarige masteropleiding.

In de bachelor geneeskunde leer je de theorie van de geneeskunde; de menselijke anatomie, de (normale) menselijke fysiologie, ziektes die deze fysiologie verstoren, medicijnen tegen die ziektes, statistiek, hoe je een patiënt uitvraagt naar klachten, hoe je met patiënten om hoort te gaan en nog veel meer theorie. Daarnaast krijg je onderwijs in vaardigheden zoals reanimeren en lichamelijk onderzoek. De bachelor geneeskunde vergt erg veel zelfdiscipline en is erg tijdsintensief. Het aantal uren zelfstudie ligt gemiddeld hoger dan bij andere opleidingen.

Master geneeskunde

De master geneeskunde staat volledig in het teken van de praktijk. In de master geneeskunde pas je alle opgedane kennis toe tijdens de praktische stages, de co-schappen. Tijdens de co-schappen draai je volledige mee in de diensten van het ziekenhuis en zie je je eigen patiënten. Dit gebeurt dan nog wel altijd onder begeleiding van een afgestudeerde arts. Deze stages loop je op verschillende afdelingen in het ziekenhuis en huisartsenpraktijken. Op deze manier kom je in aanraking met alle aspecten van het menselijk lichaam.

In het laatste gedeelte van de masterfase is er tijd voor een oudste co-schap, wat inhoudt dat je zelf een afdeling mag kiezen waar je mee gaat lopen. Hiermee kun je wat meer leren over een vakgebied dat jou het meest interesseert. Daarnaast is er in het laatste jaar tijd voor een wetenschappelijke stage. Hierbij voer je zelfstandig een onderzoek uit naar een onderwerp naar keuze binnen de geneeskunde. De masterfase van de studie geneeskunde is erg tijdsintensief. Je draait namelijk volledige diensten waarbij je moet denken aan werkweken van 50 to 70 uur terwijl je daarnaast nog moet bijstuderen! Een bijbaan is in deze fase van de opleiding meestal niet mogelijk. Maar wees gerust, tussen de verschillende co-schappen heb je vakanties. 

Tekst gaat hieronder verder

[et_bloom_inline optin_id="optin_1"]

Geneeskunde universiteiten

In Nederland zijn er acht universiteiten waar je geneeskunde kunt studeren, zogeheten geneeskundefaculteiten. Deze universiteiten bevinden zich in zeven steden, te weten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Groningen.

Zie hieronder een korte overzicht van deze universiteiten, het aantal plaatsen per jaar, een eventuele mogelijkheid voor zij-instroom en aan welk ziekenhuis ze zijn verbonden.

Geneeskunde studeren UvA Amsterdam

Universiteit van Amsterdam (UvA)

In Amsterdam kan je aan twee verschillende universiteiten geneeskunde gaan studeren. De Universiteit van Amsterdam (UvA) is daar één van. De UvA is verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) dat nu met het andere academische ziekenhuis in de stad is gefuseerd tot het Amsterdam UMC – locatie AMC.

Aantal nieuwe studenten per jaar: 350
Mogelijkheid voor zij-instroom: nee

Geneeskunde studeren VU Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

In Amsterdam kan je aan twee verschillende universiteiten geneeskunde gaan studeren. De Vrije Universiteit (VU) is daar één van. De VU is verbonden aan het VU medisch centrum (VUMC) dat nu met het andere academische ziekenhuis in de stad is gefuseerd tot het Amsterdam UMC – locatie VUMC.

Aantal nieuwe studenten per jaar: 350
Mogelijkheid voor zij-instroom: ja, (Zigma)

Geneeskunde studeren EUR Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

In Rotterdam kan je geneeskunde studeren aan de Erasmus universiteit van Rotterdam (EUR). De EUR is voor de studie geneeskunde verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC).

Aantal nieuwe studenten per jaar: 410
Mogelijkheid voor zij-instroom: nee

Geneeskunde studeren UU Utrecht

Universiteit Utrecht (UU)

In Utrecht kan je geneeskunde studeren aan de Universtiteit Utrecht (UU). De UU is voor de studie geneeskunde verbonden aan het UMC Utrecht (UMCU).

Aantal nieuwe studenten per jaar: 304
Mogelijkheid voor zij-instroom: ja (SUMMA)

Geneeskunde studeren RUN Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)

In Nijmegen kan je geneeskunde studeren aan de Radboud Universtiteit Nijmegen (RUN). De RUN is voor de studie geneeskunde verbonden aan het Radboud universitair medisch centrum (RadboudUMC).

Aantal nieuwe studenten per jaar: 330
Mogelijkheid voor zij-instroom: ja (pre-master geneeskunde)

Geneeskunde studeren UM Maastricht

Universiteit Maastricht (UM)

In Maastricht kan je geneeskunde studeren aan de Universiteit Maastricht (UM). De UM is voor de studie geneeskunde verbonden aan Maastricht UMC+.

Aantal nieuwe studenten per jaar: 366
Mogelijkheid voor zij-instroom: ja (A-KO)

Geneeskunde studeren RUG Groningen

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

In Groningen kan je geneeskunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG is voor de studie geneeskunde verbonden aan het universitair medisch centrum Groningen (UMCG).

Aantal nieuwe studenten per jaar: 410
Mogelijkheid voor zij-instroom: ja (pre-master geneeskunde)

Geneeskunde studeren LU Leiden

Leiden Universiteit (LU)

In Leiden kan je geneeskunde studeren aan de Leidsche Universiteit (LU). De LU is voor de studie geneeskunde verbonden aan het Leids universitair medisch centrum (LUMC).

Aantal nieuwe studenten per jaar: 315
Mogelijkheid voor zij-instroom: ja (pre-master geneeskunde)

Plekken per jaar voor de studie geneeskunde in Nederland

Aantal aanmeldingen geneeskunde

Het aantal plaatsen voor toelating tot de studie geneeskunde staat al jaren vast, dat wordt een numerus fixus genoemd. Jaarlijks wordt er een maximaal aantal studenten toegelaten tot de opleiding tot basisarts. Dit aantal staat al jaren vast op 2785 nieuwe studenten geneeskunde per jaar.

Het aantal aanmeldingen verschilt per jaar maar we zien dat dit aantal tussen de 5000 en 9000 aanmeldingen schommelt. Het aantal aanmeldingen per universiteit kan echter enorm verschillen en daarmee zijn je kansen op toelating ook verschillend! 

Bekijk ons overzicht van het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar en oordeel zelf waar je procentueel de meeste kans maakt op toelating! Houd daarbij in je achterhoofd dat de manier van selectie ook een rol speelt! 

Toelating tot de studie geneeskunde

Er zijn verschillende manieren om toegelaten te worden tot de opleiding geneeskunde. Vroeger had je de loting. Deze is volledig afgeschaft. Met de loting kon je bij een uitloting alsnog worden toegelaten door middel van de hardheidsclausule. Met het afschaffen van de loting is dus ook de hardheidsclausule afgeschaft.

Op dit moment zijn er 3 verschillende manieren om toegelaten te worden tot de opleiding geneeskunde:

Vooropleiding geneeskunde

Geneeskunde is een universitaire opleiding. Om toegelaten te worden zijn er bepaalde eisen aan de vooropleiding. Je kunt je direct aanmelden voor de opleiding geneeskunde met een VWO diploma met een van de volgende doorstroomprofielen:

  • Profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde (Wiskunde A of B)
  • Profiel Natuur en Techniek met biologie

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je ook met de volgende vooropleidingen geneeskunde studeren:

  • VWO diploma met een ander doorstroomprofiel
  • HAVO diploma
  • HBO propedeuse

Als je met één van deze diploma’s geneeskunde wilt gaan studeren dan moet je je diploma aanvullen met VWO deelcertificaten voor de volgende vakken: natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B. In plaats van VWO deelcertificaten kun je ook met universitaire testimonia voor deze vakken worden toegelaten voor de studie geneeskunde. Universitaire testimonia zijn landelijk erkende certificaten voor het behalen van een universitaire toelatingsexamen.

Om toegelaten te worden met een HAVO diploma, dien je eerst een HBO propedeuse te behalen in combinatie met de VWO deelcertificaten of universitaire testimonia.

Heb je geen VWO diploma en geen HBO propedeuse en ben je ouder dan 21 jaar? Dan kom je in aanmerking voor een Colloquium Doctum. Dit is een speciaal toelatingsexamen aan de universiteit zelf. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je door naar de universiteit waar aan je toegelaten wilt worden.

Heb je een buitenlands diploma? Neem dan contact op met de universiteit waar aan je toegelaten wilt worden.

KvK-nummer: 67252109
BTW-nummer: NL210387257B01

© 2023 DecentraleGeneeskunde.nl