Ervaring decentrale selectie geneeskunde UvA 2012 (1/2)

Door: Vajen
Decentrale Selectie Geneeskunde UvA – AMC 2012 (1/2)

Hallo allemaal. Ik ben geselecteerd om geneeskunde aan de UvA te mogen studeren in het schooljaar 2012-2013. Natuurlijk wil ik jullie graag helpen om ook toegelaten te worden, en daarom hoop ik dat jullie wat aan mijn informatie en tips hebben.

Allereerst wil ik mij even VOORSTELLEN om een beeld te geven:

Ik ben Vajen, woon in Nieuwegein en ben 21 jaar oud. Dit jaar heb ik de opleiding oefentherapie Cesar afgerond (een gezondheidsopleiding) en het is mijn tweede keer dat ik deelneem aan de decentrale selectie. 2 jaar geleden had ik deze gedaan bij de VU, maar helaas vanwege mijn CV niet doorheen gekomen. Het AMC sprak mij qua sfeer erg aan en dacht dat ik hier wel kans zou kunnen maken, aangezien je hierbij een toets moet afleggen. Ik dacht, als ik goed leer, dan moet ik hem kunnen halen! Verder werk ik op een kinderdagverblijf en heb ik ook hoog niveau gevoetbald wat positief zou kunnen zijn voor mijn CV. Ik was altijd erg goed in biologie en wiskunde. Scheikunde en natuurkunde vond ik vaak wat meer voor jongens, dus daar deed ik niet zoveel aan. Nu zal ik jullie wat meer vertellen over de toets. Voor diegene die het gaan proberen, succes! Als je er voor gaat, dan kom je er wel J

VOORBEREIDING:

Op 3 oktober 2011 had ik mij al bij de DUO aangemeld voor de decentrale selectie bij de UvA. Dit moet je uiterlijk vóór 15 januari 2012 gedaan hebben. Op 27 februari 2012 kreeg ik een brief van de UvA waarin stond vermeld dat ik was uitgenodigd om op zaterdag 10 maart 2012 deel te nemen aan de eerste ronde. Verder staat erin vermeld wat je kandidaatsnummer is en waar en hoe laat er verwacht wordt en wat je mee moet nemen.

EERSTE RONDE:

Op zaterdag 10 maart 2012 was dus de eerste ronde. Deze bestond uit het maken van een toets en het invullen van je CV

11:00uur – 14:00uur toets.

Je maakt dan een multiple choicetoets waarmee wordt getest of je natuurwetenschappelijke principes en basiskennis kunt toepassen in een medisch-biologische context.

11:00uur – 14:00uur CV.

Je mag je CV meenemen, maar deze niet inleveren. Je krijgt een A4, waarin de volgende dingen op moet vermelden:

 • Vooropleiding? Wat? Wanneer?
 • Heb je gewerkt in de zorg? Wat? Wanneer?
 • Heb je bestuurlijke of organisatorische factoren gedaan? Wat? Wanneer?
 • Heb je vrijwilligerswerk gedaan? Wat? Wanneer?
 • Dingen die je nog graag zou willen vermelden.

Neem je CV dus mee, zodat je de CV snel en gemakkelijk in kan vullen. Deze mag je erbij houden.

Tips:

er staat dat je je voor deze toets niet kunt voorbereiden, maar dit kan wel degelijk. Lees en leer het boek ‘Medische basiskennis van F. Verstappen’. Hieruit kon ik bijna een kwart van de vragen uit de toets mee beantwoorden en begreep ik de andere vragen ook beter.

lees forums als ikwildokterworden.nl om ervaringen van andere mensen te lezen

maak de voorbeeldvragen van voorgaande jaren op de site van de UvA onder het kopje: decentrale selectie en zoek meer informatie over die onderwerpen

Enkele vragen:

 • over de druk van zuurstof en CO2 tijdens hyperventilatie
 • Diabetes type 1
 • Röntgenstraling. Met positieve en negatieve ionen
 • Waarom is er minder mmHg in het bloed dan in darmen?
 • Energie berekenen in Joule met Newton
 • Wat gebeurt er met veneuze bloed door zwaartekracht
 • Kans berekenen op overerving met stamboomdiagram, zoals: Hoeveel procent kans homozygote ziekte bij heterozygote ouders = 25% kans
 • Welke penatiehoek van een spier levert de meeste kracht

Je krijgt veel teksten en meestal zijn er al 2 antwoorden die sowieso niet kloppen wat af te leiden is uit de teksten. Vervolgens is het een deel kennis en inzicht, waaruit je het antwoord kan halen.

AANTAL KANDIDATEN EN VRAGEN:

Er hebben 872 kandidaten deelgenomen, waarvan er 425 zijn geselecteerd voor de tweede ronde.

de toets bestond uit 45 vragen. Iedere vraag leverde bij juiste beantwoording 1 punt op. De maximaal te behalen score was dus 45 punten

kandidaten met een score van 19 punten of meer op de toets gaan direct door naar de tweede rond. Dit betreft 300 kandidaten

kandidaten die 14 punten of lager hebben gescoord op de toets zijn direct afgewezen. Het gaat hierbij om 241 kandidaten

van de 331 kandidaten die 15-18 punten hebben gescoord op de toets, zijn er nog 125 geselecteerd op basis van toets en CV-formulier. Het CV is door twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld op opleiding, extra-curriculaire activiteiten, bestuurlijke en/of organisatorische activiteiten, werkervaring, vrijwilligerswerk, hobby’s en bijzondere prestaties.

De uitslag was te lezen op: www.amc.nl/ds

UITSLAG EERSTE RONDE:

Op 26 april 2012 ontving ik per post de uitslag van de UvA (deze stond tevens 2 dagen eerder ook op de site van de UvA). Ik was geselecteerd naar de tweede ronde op basis van de toets en mijn CV. Ik had 18 punten behaald. In de brief stond beschreven wanneer deze was, wat het inhield en hoe het in zijn werk ging.

DE TWEEDE RONDE:

Deze was van 4 juni 2012 tot en met 8 juni 2012.

Maandag 4 juni 2012 en vrijdag 8 juni 2012:

Een klinisch college over darmkanker (van te voren is het onderwerp niet bekend) door 2 professoren in het AMC. Over dit college kreeg je 8 juni een toets samen met een bundel die je meekreeg wat tevens ging over darmkanker. Het bevatte 1 Nederlands artikel, 1 Engels artikel, 1 hoofdstuk uit het Engelse boek ‘Medical Physiology’, 1 hoofdstuk uit het Nederlands boek ‘Interne Geneeskunde’.

Tips:

vind je het moeilijk om alles in het Engels te begrijpen? Zoek dan een tekst over dat onderwerp op in een Nederlandstalig boek of op internet

maak maandag gelijk een goede planning voor het leren, want het is echt heel veel leerwerk wat je moet doen voor die toets. Dus houdt die week ook écht vrij!

neem het college op. Bijna alle vragen komen letterlijk uit het college. Zo kun je alles nog eens goed naluisteren

de powerpoint komt op de site van de UvA te staan (echter wel zonder geluid). Neem deze nogmaals goed door. Ook hier komen letterlijk vragen uit

Zorg dat je een beetje vooraan zit tijdens het college, zo kun je alles goed horen en heb je betere geluidskwaliteit voor het opnemen van het college

5, 6 of 7 juni 2012 interviews:

Op 22 mei 2012 kreeg ik via de post te horen wanneer ik de interviews had. Dit was bij mij op dinsdag 5 juni 2012. Ik had 3 interviews te doen. Voor elk interview moest je 10 minuten in een lokaal zitten. Daar kreeg je een papiertje voor je waarop de casus stond die je straks voor je gaat zien. De interviews duurden elk 6 minuten.

Tips:

lees een week van te voren goed over hoe je een vragengesprek bij een patiënt moet afnemen

bekijk video’s (bv via youtube) hoe je het beste kunt reageren op een boze, verdrietige patiënt

Interview 1:

Hierbij had ik een gesprek met een huisarts en een student geneeskunde. De casus was als volgt: een meisje van 17 jaar heeft overgewicht en is bij de huisarts gekomen met als vraag dat ze een maagverkleining wilt hebben. (informatie over maagverkleining en andere mogelijkheden stonden op je casus omschreven). De huisarts komt bij jou (jij bent specialist) en vraagt om hulp. Wat zou jij tegen het meisje zeggen?

Tips:

allereerst is het belangrijk dat het meisje eerst actief probeert om van haar overgewicht te komen. dus door middel van bewegen en gezonde voeding. Dit met begeleiding.

verder aan haar vragen waarom ze wilt kiezen voor maagverkleining en of ze de andere opties al weet

met haar de voor- en nadelen bespreken van maagverkleining en de andere mogelijkheden die er zijn

nagaan of ze alles begrepen heeft en een advies uitbrengen

nagaan of zij dit ook zo ziet en gezamenlijk tot een besluit komen

Interview 2:

Hierbij had ik een gesprek met een simulatiepatiënt. Tijdens de voorbereiding stond er niet veel. Alleen dat jij de huisarts was en een gesprek met hem moest voeren. Tijdens het gesprek had meneer last van zijn buik door stress en kwam bij jou om nog wat extra medicijnen tegen zijn buikpijn aan te vragen.

Tips:

geef niet zomaar medicijnen. Ze kunnen zelf negatieve effecten hebben op de klachten als je niet exact weet wat je hebt

vraag door. Waar heb je pijn, hoe lang, hoe komt het, wat verergert de pijn, wat verminderd de pijn, wat doe je om de pijn te verminderen

vraag ook om zijn persoonlijke situatie. Misschien heeft hij wel veel stress en wilt hij hierover wat kwijt. Luister met begrip hierna en vraag door.

Interview 3:

Er stond op het papier aangegeven dat deze mevrouw aangereden was door een auto en op de intensive care ligt. Jij als co-assistent wordt door de arts gevraagd om even bij haar te kijken hoe het met haar gaat. Toen ik binnenliep lag er een mevrouw op een bed. Ze was helemaal van slag en haar telefoon ging de hele tijd af en ze wou dat jij haar telefoon gaf omdat haar man en haar werk wel gebeld zouden kunnen hebben. Ze was helemaal de weg kwijt en wist niet waar ze was.

Tips:

geef niet meteen haar mobiel. Vertel dat zij op dit moment heb belangrijkste is en dat ze zich daar geen zorgen over hoeft te maken

Zeg dat haar familie en werk op de hoogte is

Luister naar haar en vraag waar ze mee zit

Herhaal heel vaak dat ze in het ziekenhuis ligt en probeer haar haar verhaal te laten doen

Toon begrip

Vraag ook of ze zich nog wat kan herinneren van het ongeval. Zo nee, wat herinnerd ze zich nog wel?

Vraag ook naar klachten

Het belangrijkste is om haar gerust te stellen!

UITSLAG TWEEDE RONDE:

Op 27 juni 2012 kregen we de uitslag zowel via de site van de UvA als via de post. Dit was bij mij rond een uur of 11 in de ochtend. Yes! Ik was geselecteerd! De mensen met een rangnummer tussen 001 en 263 waren sowieso geselecteerd en ik had rangnummer 020. Op de website www.amc.nl/ds was mijn volledige uitslag te zien. Dus ook hoeveel punten i k per onderdeel gescoord had.

Rond 17 juli 2012 hoor ik van DUO of mijn rangnummer geleidt heeft tot een opleidingsplaats aan de UvA (dit is vooral belangrijk voor mensen met een lager rangnummer). Als je bijvoorbeeld rangnummer 273 hebt, heb je alsnog kans om geselecteerd te worden. Dit hangt af van het aantal mensen met een 8+ op het VWO die erbuiten gaan vallen, diegene die toch besluiten niet te gaan studeren, niet voldoen aan de eisen die gesteld worden bij DUO (zoals het op tijd inleveren van het VWO diploma bij DUO) of welke besluiten om toch in België te gaan studeren wat goedkoper is.

DE EINDSCORE

De eindscore is berekend op basis van de volgende weging:

Score op de toets uit de eerste ronde:  10%

Score op het CV-formulier:                             10%

Score op de toets in de tweede ronde:  40%

Score op de individuele gesprekken:      40%

Uit de scores bleek dat de uitslag vooral afhing van hoe je CV was en hoe de individuele gesprekken gingen.

Iedereen leerde erg goed voor de toets uit de tweede ronde, dus die scores lagen vrij dicht bij elkaar. Er was een groot verschil qua punten bij de gesprekken en de CV’s.

Voor diegene die besluiten bij de UvA de decentrale selectie te gaan doen: HEEEEL VEEL SUCCES! Ga ervoor en als je vragen hebt, een berichtje sturen op deze site mag altijd!

Jullie kunnen het!

Groetjes, Vajen

0

Heb je nog vragen over de selectie? Stel deze dan op het forum!

KvK-nummer: 67252109
BTW-nummer: NL210387257B01

© 2021 DecentraleGeneeskunde.nl