Ervaring decentrale selectie geneeskunde UvA 2016 (5/5)

Door: Anoniem
Decentrale Selectie Geneeskunde UvA – AMC 2016 (5/5)

Voordat ik zo uitgebreid mogelijk mijn ervaring over de decentrale selectie aan de UvA deel, wil ik ook graag kort wat zeggen over de andere universiteiten waar ik het heb geprobeerd. Dit helpt je misschien bij het vinden van de selectieprocedure die het best bij je past. Als je alleen geïnteresseerd bent in de UvA, scroll dan naar beneden. De reden dat ik de andere selecties ook bespreek, is om er geen ‘succesverhaal’ van te maken. Nadat je dit hebt gelezen, is het duidelijk dat het niet in één keer is gelukt (en dat is een understatement). Als je écht geneeskunde wilt studeren, geef dan niet op. Uiteindelijk zal het lukken!

In 2013 heb ik mij ingeschreven voor de decentrale selectie aan de VU. Hiertoe heb ik voor de eerste ronde een uitgebreid cv-formulier in moeten vullen. Dit betrof naast de algemene gegevens over jezelf, de vooropleiding en je overgangsrapport van 5 naar 6 vwo ook de werkervaring die je hebt in de zorg, bestuurlijke en/of organisatorische ervaring en bijzondere of andere relevante prestaties. Het is dan steeds de bedoeling dat je een tijdsinvestering in uren per jaar noteert. Voor mijn CV en ingestuurde stukken kreeg ik vijf punten. Eén punt te weinig om door te mogen naar de tweede ronde. Datzelfde jaar ben ik overigens net gezakt voor mijn eindexamen.

In 2014 was de Universiteit Leiden aan de beurt. Dit betrof in de eerste ronde een zogenoemde Biomedical Admissions Test (BMAT). Dit is een Engelstalige toets die bestaat uit drie onderdelen. Daarnaast moest je je overgangscijfers van 5 naar 6 vwo sturen, een personal statement maken en aan bijvoorbeeld je docent vragen om een aanbevelingsbrief. Het bleek dat een BMAT niets voor mij was. Het lukte simpelweg niet om binnen één minuut (want zoveel tijd heb je ongeveer per vraag) op een antwoord te komen. Ditzelfde jaar ben ik ook uitgeloot voor geneeskunde. 

Geneeskunde was dus nog altijd niet gelukt en dus heb ik besloten om Gezondheid & Leven aan de VU te studeren. Over deze studie en het alternatief voor geneeskunde kan ik natuurlijk ook veel vertellen, maar mocht je daar vragen over hebben, dan mag je via het forum een berichtje sturen naar AMC-UvA. In 2015 heb ik vervolgens meegedaan aan de decentrale selectie van de Universiteit Utrecht. Dit betreft slechts één ronde waarin je een kennistoets maakt waarvoor je studiestof krijgt toegestuurd en een communicatietoets. Voor de selectiedag lever je online je overgangscijfers van 5 naar 6 vwo in en je beantwoordt enkele vragen over je motivatie om geneeskunde te willen studeren. Ik had ontzettend goed geleerd voor deze selectie, maar helaas was het ook deze keer niet gelukt. Je kreeg 80 vragen in 1,5 uur. Volgens sommigen is dit genoeg tijd om de vragen te maken, maar voor mij lukte het opnieuw niet. Net als bij de BMAT in Leiden had ik te weinig tijd.

Maar dan waar het dus in deze ervaring allemaal om draait: de  UvA. Inmiddels zitten we in 2016 en zit ik in het tweede jaar van Gezondheid & Leven aan de VU. Voor mijn derde en tevens laatste kans (de VU in 2013 telt niet mee als één van de drie kansen, omdat ik gezakt was) heb ik dus gekozen voor de UvA. De eerste ronde van de selectieprocedure bestaat uit twee toetsen. De eerste toets is een toets die je heel erg goed thuis kunt voorbereiden. Dit betreft namelijk een toets over een videocollege dat je online kunt bekijken en over studiemateriaal dat vooraf middels een PDF beschikbaar wordt gesteld. Het onderwerp was deze keer de schildklier. Het videocollege was betrekkelijk eenvoudig, maar de studiestof was weer wat lastiger. Het videocollege en de studiestof kwamen op woensdag 10 februari online en de toets vond plaats op zaterdag 20 februari. Je had dus slechts anderhalve week om deze toets voor te bereiden. Dit heb ik gedaan door meerdere malen het videocollege te bekijken. Dit college duurde maar 26 minuten en ik heb eigenlijk letterlijk wat er gezegd werd, overgetypt en geleerd. De afbeeldingen en tabellen uit de presentatie heb ik ook allemaal in mijn samenvatting geplakt. De studiestof bestond uit 26 pagina’s uit twee Nederlandstalige boeken. Het was opvallend dat de studiestof veel dieper op het onderwerp inging dan het college zelf. Ik wilde geen risico nemen en heb dus in die anderhalve week heel erg veel tijd besteed aan de voorbereiding ervan, wat vooral in het samenvatten van de studiestof ging zitten. In deze anderhalve week heb ik me niet heel erg meer op de tweede toets voorbereid. De toets over de schildklier bestond uit 40 meerkeuzevragen. De focus lag duidelijk op het college en de vragen waren dan ook betrekkelijk eenvoudig. Om een voorbeeld te noemen: in het college werden vier soorten tumoren van de schildklier genoemd, terwijl in de studiestof per tumor heel veel achtergrondinformatie werd genoemd (die ik dus voor de zekerheid wel had geleerd). Op de toets was de vraag echter alleen welke vier soorten tumoren er aan de schildklier worden onderscheiden. Dat geeft je dus wel een beetje een beeld van het niveau. Ook werden er in de toets veel percentages gevraagd, onder andere over hoe vaak een bepaalde tumor voorkomt. Ten slotte viel het op dat de casus uit het college vrij letterlijk in de vragen terugkwam. Al met al was dit echt een toets waar je heel goed op kunt scoren. Zorg ervoor dat je die anderhalve week echt de tijd hebt (of neemt) om hiervoor te leren! Ik had uiteindelijk van de 40 vragen er 35 goed beantwoord.

De tweede toets is een algemene toets, of zoals op de site staat: ‘’De tweede toets is een multiplechoicetoets waarmee wordt getest of je natuurwetenschappelijke principes en basiskennis kunt toepassen in een medisch-biologische context’’. Dit maakt al wel duidelijk dat het voorbereiden voor deze toets vrij lastig is. Deze toets staat er dan ook om bekend erg lastig te zijn en dat klopt helaas ook. Je zou het tot op zekere hoogte kunnen vergelijken met het biologie-examen. De toets bestond wederom uit 40 meerkeuzevragen en je moest bij bijna alle vragen wel een (klein) stukje tekst lezen of naar een afbeelding kijken. De onderwerpen waren zeer divers, maar toch heb ik geprobeerd een overzichtje te maken zodat je enigszins een beeld krijgt van deze toets. Enkele vragen die gesteld werden/onderwerpen die aan bod kwamen:

 • Opvallend genoeg begon de toets met een vraag waarvoor de Nobelprijs voor geneeskunde in 2015 aan werd uitgereikt. Ik had werkelijk waar geen idee.
 • De tweede vraag ging over het ebolavirus.
 • Je kreeg een röntgenfoto van de thorax te zien met de vraag waar de sonde zich bevindt.
 • Een vraag over de bloedsomloop. Je kreeg precies dezelfde afbeelding te zien als op pagina 3 in de voorbeeldvragen die op de UvA-site te vinden zijn.
 • Vraag over de nieren.
 • Vraag over de verdeling van een medicijn in het extra- en intracellulaire vocht.
 • Vraag over energie en gedeeltelijk over de citroenzuurcyclus.
 • Vraag hoeveel  Pa gelijkstaat aan 1 mmHg: dit staat letterlijk in tabel 5 van je Binas, die je er dus net als een rekenmachine bij mag houden!
 • Vraag over de menstruatiecyclus.
 • Genetica in de vorm van een kruistabel en aan de hand daarvan het berekenen van een kans.
 • Een lastige vraag over in hoeveel graden de spieren staan en nog een lastige natuurkundige vraag over het wegen van iemand in een bak met water.
 • Meerdere vragen over de begrippen sensitiviteit en specificiteit.
 • Vraag waarom onderzoeken dubbelblind worden uitgevoerd.

 

In dat opzicht had ik natuurlijk een groot voordeel doordat ik al studeerde. Ter voorbereiding op deze toets heb ik dan ook de aantekeningen van de cursussen doorgenomen waarvan ik dacht dat die weleens van pas konden komen en daarnaast uit natuurkunde-examens wat opdrachten gemaakt over de hefboomwet (op internet las ik dat dit onderwerp vaak terugkwam, maar toevallig deze keer niet). Als je nog geen andere studie doet en daar dus ook geen aantekeningen van kunt leren, is het waarschijnlijk het beste je samengevat van biologie er bij te pakken en misschien op internet te zoeken naar handige boeken, zoals het boek Medische Basiskennis van Frans Verstappen. Desalniettemin blijft het lastig je voor deze toets voor te bereiden. Aan de andere kant moet je wel bedenken dat iedereen deze toets lastig vindt en je dus echt niet alle 40 vragen goed hoeft te hebben. Zelf had ik 25 vragen goed en dat was vergeleken met de overige kandidaten een van de hoogste scores (had ik eerlijk gezegd echt niet verwacht hoor). Maar dat betekent dus dat wanneer je 20 vragen goed hebt beantwoord, je het zeer aardig hebt gedaan. Dat zegt denk ik genoeg over de moeilijkheidsgraad.

De selectiedag was zoals gezegd op zaterdag 20 februari en de uitslag kwam al op vrijdag 4 maart om 9.44 uur. De bepaling van je eindscore was heel erg eenvoudig. Voor alle twee de toetsen werd het aantal goed beantwoorde vragen bij elkaar opgeteld en op basis daarvan werd een rangorde gemaakt. Voor mij kwam dat dus neer op een score van 35 + 25 = 60 punten. Daarmee kreeg ik rangnummer 24 van 719 kandidaten en was ik direct geplaatst en hoefde ik dan ook niet deel te nemen aan de tweede ronde. De tweede ronde bestaat overigens uit gesprekken, waar ik jullie helaas dus niet veel over kan vertellen. Dan nog even wat praktische informatie: je kreeg in totaal vier uur de tijd voor beide toetsen, van 11.00 tot 15.00 uur. Ze begonnen met het uitdelen van de leertoets over de schildklier en een halfuur daarna werd de algemene toets ook uitgedeeld. Je hebt dus in totaal vier uur de deed om beide toetsen te maken en je kunt de tijd zelf indelen. Ik heb denk ik zo’n 50 minuten besteed aan de leertoets en de rest van de tijd aan de algemene toets. In die vier uur zit geen pauze ingepland, maar eten, drinken en toiletbezoek zijn natuurlijk wel toegestaan.

Hopelijk heb ik jullie kunnen helpen door zo uitgebreid mogelijk mijn ervaringen te delen. Er is natuurlijk nog zoveel meer te vertellen. Aarzel niet om me via het forum een persoonlijk bericht of een mail te sturen.  Op het forum ben ik veel actief onder de naam AMC-UvA. Heel veel succes bij de selectieprocedure en geef niet op als het niet meteen de eerste keer lukt (al hoop ik dat het bij jullie sneller lukt dan bij mij ;).

[heart_this]

Heb je nog vragen over de selectie? Stel deze dan op het forum!

KvK-nummer: 67252109
BTW-nummer: NL210387257B01

© 2021 DecentraleGeneeskunde.nl