Ervaring decentrale selectie geneeskunde EUR 2018 (2/3)

 

Door: Manon

Decentrale Selectie Geneeskunde EUR – Erasmus MC 2018 (2/3)

  
Mijn naam is Manon en ik heb in het schooljaar 2017-2018 deelgenomen aan de decentrale selectie van het Erasmus MC. Ik ben toegelaten tot de opleiding, waardoor ik jullie enkele tips wil meegeven en uiteraard mijn ervaring van de selectie. Destijds zat ik in vwo 6 en was ik zeventien jaar oud. Ik deed dus mee via route A.

 

Waarom geneeskunde?
Vanaf kleins af aan wil ik al dokter worden. Dit komt waarschijnlijk deels door mijn moeder, aangezien zij tandheelkunde heeft gestudeerd (niet in Nederland). Zij vertelde mij veel over de medische wereld en bepaalde ziektes, dat ik altijd erg interessant heb gevonden.

 

De belangrijkste redenen waarom ik geneeskunde wil gaan studeren zijn:
 • Je kan als dokter mensen genezen van bepaalde ziektes. Dit kan niet iedereen, dus dit is een vrij speciaal beroep. Bovendien heb je veel sociaal contact, wat voor mij erg belangrijk is.
 • Ik wil graag in derdewereldlanden werken bijvoorbeeld bij de stichting Artsen Zonder Grenzen. In veel landen is gezondheidszorg niet vanzelfsprekend. Het lijkt mij heel gaaf om in zo’n land mensen te kunnen helpen en er je beroep van te maken.
 • Geneeskunde is een erg breed vak. Je kan verschillende kanten op gaan en het is geen saai en eentonig beroep.

 

Mijn vooropleiding
Voordat ik naar het vwo ging, heb ik de brugklas havo gedaan. Ik had namelijk havo advies en dat was bindend, waardoor ik niet naar het vwo kon. Met in mijn achterhoofd dat je vwo moest hebben om geneeskunde te studeren, ben ik doorgestroomd naar vwo 2. In de bovenbouw volgde ik NT & NG (wiskunde B, scheikunde, natuurkunde, biologie) en de vakken Spaans, Duits én Frans. Ik had dus een extra vak, waardoor ik altijd veel huiswerk had. Gelukkig heb ik het vwo zonder veel moeite gehaald. Vwo 6 was wel een wat lastiger jaar in verband met de decentrale selectie. Het bezorgt je namelijk best wel wat stress, zeker als je daarnaast moet leren voor school.

 

Keuze Erasmus MC en mijn back-up plan
Voordat ik iets vertel over de decentrale selectie, zal ik uitleggen waardoor mijn keuze op het Erasmus MC in Rotterdam is gevallen:

 

In vwo 4 had ik een beroependag, waar ze reclame maakten voor de bachelordag in Rotterdam. Daar ben ik met mijn ouders heen geweest. Ik stond versteld van de moderne faculteit van geneeskunde. Ik voelde me hier gelijk op mijn plek. Wat ik ook erg leuk vond is dat de faculteit binnen het EMC is. Bovendien is Rotterdam mijn favoriete Nederlandse stad, omdat het vrij modern en multicultureel is. Verder stimuleert het Erasmus MC om naar het buitenland te gaan, dat ik heel graag wil.
Echter wilde ik ook weten wat mijn kansen zouden zijn voor de toelating tot deze opleiding. Tijdens de bachelordag werd gezegd dat Rotterdam vooral kijkt naar de motivatie van de deelnemers voor de studie geneeskunde. Dit vond ik erg prettig. Je zou kunnen deelnemen aan Summer School. Om je kansen nog meer te vergroten zou je veel punten ontvangen bij het doen van vrijwilligerswerk (minimaal 4 uur per week). Ik wilde graag toegelaten worden tot het EMC, waardoor ik dit beide heb gedaan.
Verder heb ik ook de universiteit van Antwerpen, Amsterdam en Nijmegen bezocht. Mijn back-up plan was meedoen met de toetsdag in België, aangezien ik de universiteit van Antwerpen ook erg leuk vond en de manier van het onderwijs. Wel wist ik dat de toetsen daar erg lastig zijn, waardoor ik boeken heb gekocht voor de toelating in België (zie link). Hiervoor wilde ik pas gaan leren, nadat ik wist of ik was toegelaten in Rotterdam. Ik had ze alleen al wat eerder gekocht, omdat ik geen vertrouwen meer had in de selectie in Rotterdam. Ik vertel hier meer over onder het kopje ‘’de decentrale selectie’’.

 

Boeken België toelating:

 

De decentrale selectie
Zoals de meeste al weten bestaat de decentrale selectie uit twee routes, namelijk route A en route B. Route A is bestemd voor vwo-6 leerlingen en route B is bestemd voor de overige leerlingen (bijvoorbeeld buitenlandse leerlingen of leerlingen die al geslaagd zijn voor het vwo).
In het schooljaar 2017-2018 werden deelnemers van route A die in vwo 5 een 7.50 gemiddeld hadden voor de vakken Nederlands, wiskunde (A of B), biologie, scheikunde, natuurkunde & Engels direct toegelaten tot de opleiding. Op open dagen wordt gezegd, dat men bij deze leerlingen ook kijkt naar de motivatie, maar geloof me….daar wordt bij hen écht niet opgelet. Er is namelijk nog nooit iemand die een 7.5 of hoger had geweigerd vanwege zijn motivatie. Dit maakte mij enorm zenuwachtig, omdat ik bij Summer School merkte dat er enorm veel concurrentie was en er veel mensen waren met een 7.50 of hoger. Ik had namelijk in vwo 5 gemiddeld een 6.83. Daarom heb ik tot december 2017 getwijfeld om toch maar mee te doen met de selectie van het VUmc, aangezien ik daar een stuk meer kans maakte vanwege mijn CV en motivatie. Gelukkig heb ik dat uiteindelijk niet meer gedaan.

 

Zoals ik al zei, had ik totaal geen vertrouwen meer in de selectie van Rotterdam. Op de open dagen werd heel rooskleurig gezegd dat men vooral let op motivatie, maar dat valt enorm tegen. Je cijfers moeten ook echt in orde zijn.
Omdat ik écht zo graag geneeskunde wilde studeren, zat ik dus te overwegen of ik niet beter bij een andere universiteit deel zou kunnen nemen aan de selectie. Ik en mijn vader hebben mailcontact gehad met de medewerkers van de decentrale selectie in Rotterdam. Ik wilde graag weten hoeveel aanmeldingen er waren en of ze al meer wisten over het aantal deelnemers met een 7.5 of hoger. Zo kon ik kijken of ik mij niet ergens anders kon aanmelden, waar ik wél kans zou maken. Het aantal aanmeldingen was ongeveer duidelijk, namelijk iets meer dan 1000 aanmeldingen (in december). Over het aantal deelnemers met een 7.5 hadden ze nog geen informatie. Wel deden ze een schatting van circa 150 deelnemers die direct geplaatst zouden zijn. Ik was best wel gespannen, aangezien het aantal aanmeldingen al best hoog was in de maand december terwijl aanmelding mogelijk was tot midden januari. Bovendien zaten er in mijn klas al drie leerlingen die hoger hadden dan een 7.5 en meededen aan de selectie in Rotterdam. Als op elke vwo-school een paar leerlingen direct zouden worden toegelaten, dan waren de 410 studieplekken misschien al bezet….
Mijn aanmelding bij het Erasmus MC voelde echt als een gokspel, terwijl het niet leuk is om (eigenlijk) met je toekomst te gokken. Toch besloot ik een gokje te wagen. Dit omdat ik bijvoorbeeld speciaal voor het Erasmus in een verzorgingshuis had gewerkt en summer school had gedaan.

 

Toen de decentrale selectie begon, was er door de medewerkers van de decentrale selectie een facebookpagina aangemaakt, waar je vragen kon stellen. Hier was door een deelnemer een poll aangemaakt waar je kon invullen of je een 7.5 had of niet. In deze poll hadden al snel meer dan 100 mensen ingevuld dat ze een 7.5 of hoger hadden terwijl er maar circa 350 deelnemers in de facebookgroep zaten. Ik dacht toen al, dat de schatting van de medewerkers van de decentrale selectie er flink naast zou liggen en ik besefte dat mijn kans wel erg klein zou zijn om nog toegelaten te worden…..

 

De selectie begint met het invullen van je CV en motivatie via een ERNA-account, dat je krijgt opgestuurd van het EMC. Dit moet je zo nauwkeurig mogelijk invullen, waaronder ook telefoonnummers van referentiepersonen van eventueel vrijwilligerswerk dat je gedaan hebt. Ook kun je hier certificaten van open dagen, coachingsdag en summer school uploaden. Mijn tip is om zoveel mogelijk extracurriculaire activiteiten in te vullen en uitgebreid je motivatie te beschrijven. Je motivatie invullen moet aan de hand van enkele vragen die in het deelnameformulier worden gesteld.

 

Eind maart kregen de deelnemers die een 7.5 of hoger hadden bericht dat ze werden toegelaten. De deelnemers die nog deel moesten nemen aan de toetsen kregen bijlagen (stof in het Engels)  opgestuurd. Dit kon je alvast bestuderen voor de online-colleges. Ik kan niet te diep ingaan op de stof van de toetsen i.v.m. geheimhoudingsplicht.

 

Op de dag van de toetsen waren naar schatting ongeveer 700-800 deelnemers aanwezig. Omgerekend zouden er dus ongeveer 200-300 deelnemers direct toegelaten (als je kijkt naar het aantal aanmeldingen). De concurrentie was dus HOOG. Op deze dag kregen we dus drie toetsen. Het begon met de toets medisch rekenen. Dit is een soort van ‘’belangrijk lezen’’ toets. Je krijgt een hele hoop context waarmee je simpele sommetjes moet oplossen. Goed lezen is het belangrijkst tijdens deze toets en de tijdsdruk is hoog. Ik kan me voorstellen dat mensen met dyslexie het meeste moeite hebben met deze toets. Volledige focus is dus erg belangrijk.
Na deze toets kreeg je een korte pauze, waarna de toets ‘’logisch redeneren toets’’ volgt. Bij deze toets is het ook erg belangrijk om je volledig te focussen. Een tip is om verbal reasoning te oefenen (via google is vast wel wat te vinden). Na deze toets had je een langere pauze.
Daarna had je een twee uur durende toets over de colleges. Het is erg handig om je aantekeningen mee te nemen. Verder is het handig om een geneeskunde woordenboek aan te schaffen. Een anatomieboek of binas is niet nodig. De eerste helft van de vragen van deze toets, zijn vrij makkelijk. De andere helft is daarentegen een heel stuk lastiger (vooral als je de bijlagen niet goed hebt bestudeerd).  Alle toetsen waren in het Nederlands.

 

Tijdens de decentrale selectie was er een whatsappgroep gemaakt. Hier ben ik uitgestapt, om volledig op mezelf te focussen. Na de toetsdag ben ik hierin terug gestapt. Ongeveer twee weken voor de uitslag was er een bachelordag voor vwo-5 en vwo-4 leerlingen. In de whatsapp groep werd verteld dat iemand die deze bachelordag bezocht had, had verteld dat voor de selectie van komend jaar (2018-2019) minimaal een 8.0 nodig is, om je direct te plaatsen. Ik ben hier enorm blij mee, ook al heb ik hier geen belang meer bij.
Op dat moment toen ik het te horen kreeg, was het natuurlijk wel even schrikken. Ik wist meteen dat het foute boel was met het aantal aanmeldingen van 7,5-ers. En dit bleek te kloppen ook……
Er waren 340-350* leerlingen direct toegelaten!!!! Hierdoor zouden er nog maar 60-70 plekken over zijn voor alle leerlingen die mee hadden gedaan aan de toetsen.

 

* Een leerling had een rangnummer tussen de 340-350 en was een 7.5-er

 

De dag van de uitslag
Ik had mijn ouders niet verteld dat op 15 april de uitslag bekend werd gemaakt. Zo kon ik de spanning iets verlichten. Na 00.00 zou de uitslag  bekend worden gemaakt via de mail of studielink. Ik wilde graag wachten tot de volgende ochtend, aangezien ik niet zou slapen als ik niet toegelaten was (of juist wel). Ik las wel mee in de whatsappgroep van de decentrale selectie, op dit forum en met andere vrienden die ik had gemaakt tijdens Summer School & de coachingsdag. De uitslag was uiteindelijk rond 01.00 bekend volgens mij. In de whatsappgroep was best veel hectiek ontstaan nadat er iemand een rangnummer in de 300 had gekregen terwijl zij een 7.5 had gehad. Men vond het best oneerlijk, maar als ik een 7.5 had behaald in vwo 5 had ik mij natuurlijk ook aangemeld bij het EMC. Van mijn vriendengroepje was er maar één iemand toegelaten. Zelfs de mensen waarvan ik verwachtte dat ze toegelaten zouden zijn, waren afgewezen. Ik maakte me dus best wel zorgen, maar besloot toch maar te gaan slapen.

 

Rond 05.00 werd ik wakker en ik kon geen oog meer dicht doen vanwege de spanning. Ik besloot mijn moeder wakker te maken en ik legde uit dat ik mijn uitslag binnen had van de selectie, maar dat mijn kansen minimaal waren. Wij zijn toen naar de woonkamer gegaan. Mijn moeder vertelde me dat ze trots op mij was, ook al zou ik niet toegelaten zijn. Zij weet namelijk hoeveel moeite ik in de selectie had gestopt. We zijn op de bank gaan zitten en ik had alle moed bij elkaar geraapt om mijn mail te openen. Ik opende de mail en ik zag rangnummer 363 staan, waardoor ik dus was toegelaten!! Ik begon direct te huilen en mijn moeder dacht daardoor dat ik niet was toegelaten. Die dag hadden we mijn familie uitgenodigd om het te vieren.

 

Hoe wordt je rangnummer berekend?
Via route A zijn er drie onderdelen die worden meegerekend, namelijk:
 • Deelnameformulier en motivatie
 • VWO 5 cijfers
 • Toetsen

 

Via route B zijn er twee onderdelen die worden meegrekend:
 • Deelnameformulier en motivatie
 • Toetsen

 

Per onderdeel krijg je een z-score. Als je boven de 0.00 scoort heb je hoger dan gemiddeld. Scoor je een 0.00 op een onderdeel, dan scoor je gemiddeld. Onder de 0.00 scoor je onder gemiddeld.

 

Het is niet zo dat je meer kans maakt via route A, omdat je daar drie z-scores krijgt. Het gaat namelijk om het gemiddelde. Een voorbeeld:

 

Een deelnemer dat deelneemt via route A heeft
0.3 voor motivatie
0.2 vwo 5 cijfers
0.1 voor de toetsen
Dan is je totaal 0.6. Dit deel je door het aantal onderdelen (via route A dus drie). Je gemiddelde z-score is dan 0.2

 

Als een route B deelnemer 0.3 voor de deelnameformulier haalt en 0.2 voor de toetsen, dan is de gemiddelde z-score dus een 0.25 en heb je een hoger rangnummer dan het eerder genoemde voorbeeld.

 

Mijn uitslag en rangnummer
Ik had dus rangnummer 363. Dit betekent dat ik in de top 20 zat van de deelnemers die deel hadden genomen aan de toetsdag.
Mijn score was uiteindelijk:

 

 • Deelnameformulier 1,34
 • vwo-cijfers 0,39
 • toetsen 1,48

 

Dit zou uitkomen op een totaal van 3,21 met een gemiddelde z-score van 1,07. Dit is redelijk hoog aangezien in het voorgaande jaar je werd toegelaten met een gemiddelde z-score van 0,39. (Een vriendin van mij had die gemiddelde z-score en het rangnummer 403). Zeker als je nagaat dat wanneer je een 6.8 gemiddeld had voor vwo 5-cijfers je een score had van 0.38 en iemand met een 6,7 0,28 punten.Je moest dit jaar dus 2,5 tot 3 keer zo hoog scoren als het jaar daarvoor. Daarom ben ik heel tevreden dat de regeling is verhoogd naar een 8.0.

 

Mijn CV
Voor mijn deelnameformulier had ik redelijk veel mijn best gedaan. Al vanaf de bachelordag in 2015 had ik geprobeerd om zoveel mogelijk op mijn CV te krijgen, zoals vrijwilligerswerk. Dit is zeker een onderdeel waar je punten op kan scoren, dus als je echt graag geneeskunde wilt studeren in Rotterdam, dan moet je dit zeker doen! Summer School is ook een aanrader en natuurlijk erg leuk.

 

 • Coachingdag ( hier leer je niet heel veel nieuws over de selectie, maar levert wel extra punten op)
 • Summer School
 • Twee certificaten van de open dagen
 • Vrijwilligerswerk 5 uur per week voor ruim 1 jaar
 • Oppasbaantje 4 uur per week
 • Bijles geven twee jaar lang 1 uur per week (heeft waarschijnlijk dus niet meegeteld)
 • Jaaractie Team-ambassadrice van school voor één jaar
 • Ik ben via een sollicitatie via school uitgekozen om deel te nemen aan het project Going Global van Edukans, waardoor ik vrijwilligerswerk heb gedaan op een school  in Malawi met andere leerlingen en docenten vanuit Nederland. Dit heb ik niet speciaal voor de toelating van geneeskunde, maar kon ik wel gebruiken voor extra punten natuurlijk.
 • Extra vak op school (telt in veel gevallen ook niet mee)
 • Klankbordgroep op school voor twee jaar lang (lijkt op leerlingenraad)
 • Ik heb veel presentaties gegeven op mijn school i.v.m. project in Malawi, hier zat ook heel veel tijd in.
 • Ik heb enkele keren met een eigen artikel in de krant gestaan vanwege het project in Malawi. Deze krantenartikelen had ik ook opgestuurd.

 

Mijn voorbereiding voor de decentrale selectie
Ik heb mij redelijk ver van tevoren voorbereid voor de decentrale selectie. Ik heb ook veel hulp gehad aan dit forum met tips. Voor het invullen van het deelnameformulier ben ik al ruim van tevoren begonnen met het verzamelen van certificaten en aanbevelingsbrieven etc. Het invullen kost redelijk wat tijd. Gelukkig kan je het formulier tussentijds opslaan.

 

Voor de college toets kan je pas beginnen met leren als je de bijlagen hebt ontvangen. Dan kan je ongeveer 2 weken de stof bestuderen voordat je de online colleges kan bekijken. Eén week na de colleges is de toetsdag. Logisch redeneren valt niet echt te oefenen. Wel had ik een boek gekocht met oefenopgaven van medisch rekenen en deze helemaal uitgewerkt. Ook had ik enkele verpleegkunde toetsen opgezocht en gemaakt. Uiteindelijk was dit totaal niet nuttig geweest. Het is eerder een leestoets, dan een rekentoets. Het niveau van de sommen is erg laag. Je kan hier wel doorrekenfouten maken, waardoor ik denk dat de meeste kandidaten een slechte toetsscore te danken hebben aan deze toets. Voor deze toets kan je je dus ook niet echt voorbereiden.

 

Voor de logisch redeneren toets had ik een tip van iemand gekregen om verbal reasoning te oefenen. Hiervoor kan je een oefentoets maken. Als je een paar dagen van tevoren zo’n toets maakt, dan moet het op de toetsdag ook zeker goed komen!

 

Voor de college toets had ik mij heel goed voorbereid. Ik was direct begonnen op de dag wanneer ik de bijlagen kreeg. Dit is Engelse literatuur. Aangezien een vwo-6 leerling de Engelse medische vaktaal niet goed kent, is het soms best lastig om de stof te begrijpen. Ik heb dus veel vertaald en video’s op youtube opgezocht als ik een bepaald stukje tekst niet goed snapte. Uiteindelijk heb ik beide artikelen uitgebreid samengevat. Tijdens de colleges hoorde ik niet veel nieuws, aangezien ik de literatuur  grondig had bestudeerd. Na de colleges heb ik nog een korte samenvatting gemaakt en flashcards met korte vragen, zodat ik mezelf kon overhoren. Ook heb ik met een vriendin een paar dagen voor de toetsen de stof nog doorgenomen. Helaas is zij uiteindelijk niet aangenomen.

 

Wat erg vervelend was, is dat deze toetsdag vlak voor, vlak na, of tijdens je toetsperiode van school valt. Dit was bij de meeste leerlingen het geval. Ik denk dat het Erasmus hier bewust voor heeft gekozen om te kijken of je de druk aankan. Ik moet toegeven dat ik school die periode heb verwaarloosd. Ik heb mij vooral gefocust op de decentrale selectie en bijna elke dag een stukje doorgenomen (zodat ik de stof niet vergeet). Mijn tip is dus om elke dag de stukjes die je al behandeld hebt, kort te herhalen en dan probeert om een stukje erbij te leren en te vertalen. Hierdoor zal je de basics goed snappen en zullen de eerste vragen op de college toets erg makkelijk zijn. De andere vragen zijn iets moeilijker, maar als je je goed voorbereid is de college toets goed te doen!

 

Tips
Mijn allerbelangrijkste tip is dat je je niet moet laten gek maken door je omgeving. Het kan zo zijn dat er andere klasgenoten makkelijker tot de studie worden toegelaten, maar daar moet je je niks van aantrekken. Tijdens de procedure had ik best veel stress voor het aantal plekken dat al bezet zou zijn door de mensen met een 7.5, maar als je een goede motivatie waardoor je graag wilt studeren bij het Erasmus MC, dan zou ik zeker een poging wagen. Gelukkig is de kans groter om komend jaar toegelaten te worden vanwege de aanpassing van een 7,5 naar een 8,0.

 

Het leren voor de toetsen kan soms ook best moeilijk en zwaar zijn, daarom vond ik het fijn om met andere deelnemers te praten die ook aan de selectie meededen. Dit forum heeft mij daarom veel geholpen, maar ook vrienden die ik heb gemaakt tijdens summer school en de coachingsdag. Onthoud wel dat je op jezelf moet focussen!

 

Tijdens de toetsen moet je jezelf ook niet laten gek maken door de opkomst van de deelnemers. Je hebt maar één keer de kans om de toetsen te maken, dus zorg dat je kalm en rustig blijft. Een goede nachtrust is belangrijk en zorg dat je geen tijdnood hebt in de ochtend voor de registratie.Vertrek dus op tijd! Als je dit niet doet kan dit namelijk voor stress zorgen en dat zal je niet helpen bij het maken van de toetsen. Eet en drink tijdens de dag voldoende. Bovendien is het handig op typex mee te nemen, aangezien je je foute antwoorden niet mag doorstrepen. En ohja, vergeet je paspoort en geheimhoudingsverklaring niet 😉
Ik wens jullie allemaal enorm veel succes voor de decentrale selectie. Hopelijk hebben jullie wat aan mijn tips en ervaring. Als je specifieke vragen hebt, dan kan je mij een privé berichtje sturen. Mijn gebruikersnaam is manonv.

 

Liefs,
Manon
48
Heb je nog vragen over de selectie? Stel deze dan op het forum!

KvK-nummer: 67252109
BTW-nummer: NL210387257B01

© 2021 DecentraleGeneeskunde.nl