Ervaring decentrale selectie geneeskunde EUR 2017

Door: Amarah van der Zwet
Decentrale Selectie Geneeskunde EUR – ErasmusMC 2017

Voor studiejaar 2017-2018 heb ik meegedaan aan de decentrale selectie voor Geneeskunde aan het Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam!

Mijn vooropleiding

Sinds kleins af aan (zoals waarschijnlijk vele van jullie) wil ik al arts worden en die droom, die passie is nooit verdwenen! Ik zat op de havo en heb daar in de vierde gekozen voor het profiel NG & NT met als keuzevak Duits, aangezien ik al wist dat ik na mijn havo, vwo wilde doen en je op het vwo een extra vreemde taal moet kiezen, ik wilde daarmee niet te veel achter lopen. Helaas ben ik dat jaar blijven zitten op Duits, ik heb niet echt een talenknobbel haha! Toen heb ik er voor gekozen om mijn havo af te ronden met een ander keuzevak, ondanks dat iedereen mij op school vertelde dat Geneeskunde voor mij onmogelijk zou zijn heb ik de droom nooit opgegeven. Na de havo ben ik voor 1 jaar (met als doel; mijn propedeuse behalen) hbo pedagogiek gaan studeren, aangezien mij de kindergeneeskunde heel erg aanspreekt en ik echt geen hbo verpleegkunde wilde doen. Tijdens mijn voltijd studie pedagogiek heb ik ook de vakken; biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde B via zelfstudie (NHA; niet aan te raden trouwens, ik zou gewone vwo schoolboeken kopen als ik jou was!) aan het CCVX behaalt, dit is nodig als je met een havo diploma Geneeskunde wilt gaan studeren. Na dit jaar ben ik voor een jaar naar het buitenland vertrokken omdat ik geen andere studie wilde doen, dit is het jaar dat ik selectie heb gedaan (studiejaar 2016-2017), ik ben teruggevlogen naar Nederland voor de selectiedagen.

Mijn keuze voor Rotterdam

Vanaf 4 havo ben ik open dagen gaan bezoeken van Geneeskunde. Ik wilde alle universiteiten zien die Geneeskunde aanbieden, zodat ik wist waar ik mijn plek zou kunnen vinden. Dit heb ik ook gedaan! Ik heb een lijst gemaakt met voor mij alle voor- en nadelen van de universiteiten (ik heb alleen in Nijmegen en Maastricht niet gekeken vanwege persoonlijke redenen). Hieruit kwam voor mij met een grote overtuiging; Rotterdam. Ten eerste vind ik de plek waar je studeert heel belangrijk; het onderwijscentrum in het Erasmus MC is net nieuw gebouwd en het voelde echt alsof ik daar alles uit mijn studie kon gaan halen. Ten tweede stimuleert deze universiteit je heel erg tot extra dingen doen naast je studie zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot extra uren in de snijzaal en het doen van wetenschappelijk onderzoek, je krijgt gewoon heel veel extra kansen! Het bezoeken van alle universiteiten zou ik echt als tip aanraden, hierdoor kan je de sfeer proeven op de universiteit en ik denk dat de sfeer heel veel van je studietijd kan beïnvloeden, je zit er zo goed als 6 jaar dus je moet je er wel goed bij voelen!

Werking selectie Rotterdam

De decentrale selectie voor Geneeskunde in Rotterdam bestaat in principe niet uit twee rondes, echter zijn er wel verschillende aspecten waar naar gekeken wordt, de scores voor de verschillende onderdelen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld, en dan krijg je op basis daarvan een rangnummer toegekend. Rotterdam heeft twee ‘tracks’ A en B. A is voor degene die in het jaar van de selectie vwo eindexamen doen, B is voor alle overige.

Bij track A wordt er gekeken naar je cijfers op je overgangsrapport van 5 naar 6 vwo, je motivatie, extra curriculaire activiteiten die je in de afgelopen 2,5 jaar hebt gedaan en een drietal toetsen. Echter als je een 7,5 of hoger gemiddeld hebt op je overgangsrapport ben je met voldoende motivatie (het komt zelden voor dat je op motivatie afgewezen wordt) direct geselecteerd. Dit jaar waren dat al ongeveer 210 plekken, voor degene die dus denken ‘hé Rotterdam heeft veel opleidingsplekken (410) en meestal weinig aanmeldingen ten opzichte van andere universiteiten; schat je kansen niet te hoog in want er zijn al heel wat plekken opgenomen door de 7,5+’ers.

Bij track B wordt er gekeken naar je motivatie, extra curriculaire activiteiten die je in de afgelopen 2,5 jaar hebt gedaan en een drietal toetsen.

Een korte tijdlijn;

 • 15 januari deadline inschrijven.
 • In de week van 15 januari krijg je een informatiepakket toegestuurd met daar in onder andere de artikelen die je moet leren voor de toetsen en de datum waarop je verwacht wordt voor de toetsen. Ook krijg je een link naar een onlinedeelnameformulier waarin je je motivatie en je extra curriculaire activiteiten moet invullen.
 • 15 februari moet het online deelnameformulier uiterlijk ingeleverd zijn online, dit is inclusief bewijsstukken die je moet hebben voor je extra curriculaire activiteiten, deze moeten ook op papier ingeleverd worden.
 • In de week na 15 februari worden alle 7,5+’ers bekend gemaakt (de universiteit zelf geeft niet weg hoeveel het er zijn, helaas…).
 • Eind februari / begin maart moet je op 1 dag 3 toetsen kijken, hier hoeven de 7,5+’ers dus niet meer heen. De week voordat je de toetsen moet maken moet je online colleges kijken ter voorbereiding op de toetsen.
 • 15 april (direct om 00:01) de landelijke uitslag; bekendmaking rangnummer in studielink.
 • Informatie over de toetsen
 • Zoals al vermeldt moet iedereen die geen 7,5+ heeft drie toetsen komen maken. Je mag alles meenemen naar de toetsen behalve elektronische apparaten. Het zijn dus ‘openboek toetsen’, onderschat het leerwerk echter niet! Je hebt niet veel tijd en je zal niet alles op kunnen zoeken.

Wij hadden de volgende toetsen:

 • Logisch redeneren toets. Je krijgt hier meerdere stukken tekst, bijvoorbeeld; “Pringels zijn ovaal van vorm en hebben verschillende smaken”. Bij elke tekst krijg je enkele stellingen, bijvoorbeeld; “Pringels zijn chips”. Bij elke stelling staan de volgende antwoordmogelijkheden; “Juist”, “Onjuist” en “Niet te concluderen”. In dit geval is het “Niet te concluderen” aangezien er in de stelling niet wordt vermeldt dat Pringels chips zijn, je moet dus je kennis uitschakelen en er van uit gaan dat je enigste kennis de tekst is die je voor je hebt. Je kan op google zoeken naar ‘verbaal redeneren’ dan kan je een beetje oefenen!
 • Rekentoets. De rekentoets kan je vergelijken met een makkelijke medisch rekenen / verpleegkundig rekenen toets. Het is geen hogere wiskunde. Er wordt vooral van je verwacht dat je goed leest.
 • Collegetoets. De collegetoets gaat elk jaar over een ander onderwerp. Wij kregen twee artikelen die we moesten leren en ook konden we de week voor de toetsen twee colleges kijken.
 • Mijn ervaring met de decentrale selectie in Rotterdam
 • Ik schreef mij al heel vroeg in, 3 oktober 2016 om precies te zijn. En als je weet dat je Geneeskunde wilt doen en ook al weet dat je dit in Rotterdam wilt doen raad ik je aan je vroeg in te schrijven! Als je namelijk begin november ingeschreven staat voor Geneeskunde in Rotterdam krijg je een uitnodiging voor de coachingsdag, een dag voor mogelijk-toekomstige-geneeskundestudenten die al ingeschreven staan waarbij inside-tips worden gegeven en waarvoor je, bij aanwezigheid, extra punten krijg met de decentrale selectie! Hier ben ik natuurlijk heen geweest. In de week van 15 januari kregen wij het informatiepakket met wat we moesten leren voor de toetsen en het online deelnameformulier. Zoals ik al zei zou ik het leerwerk niet onderschatten, ik heb echt een maand lang geblokt op die artikelen, als je dit echt wilt kan het geen kwaad om een maandje extra te leren. Het deelnameformulier is echt puur invul werk; vooropleiding, extra curriculaire activiteiten (werkervaring, organisatorische ervaring en bijzondere prestaties), je motivatie (dit is 3 vragen beantwoorden) en ook moet je een document bijvoegen met allemaal bewijsstukken ter ondersteuning van je extra curriculaire activiteiten. Begin op tijd met deze bewijsstukken verzamelen! Ik had het volgende allemaal ingevuld bij extra curriculaire activiteiten;
 • 1 jaar vrijwilligerswerk in het ziekenhuis voor 4 uur per week.
 • 1 jaar organisatorisch werk voor KiKa en daarbij ook een marathon rennen voor KiKa.
 • Een publicatie in het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen.
 • 1 jaar werken als Au Pair in het buitenland.
 • Open dag certificaat (hiervoor moet je een opdracht maken nadat je naar de open dag bent geweest).
 • Bewijsstuk van aanwezigheid bij de coachingsdag.

Op de zaterdag de week voor de toetsen kon ik online twee colleges bekijken, deze waren makkelijk te volgen en heel verhelderend. Ik heb screenshots gemaakt van alle ‘slides’ van de colleges en deze als hand-out uitgeprint waar ik mijn aantekeningen op heb gezet, dit heb ik onder andere meegenomen naar de toetsdag. Op 4 maart (zaterdag) had ik mijn toetsen. De rekentoets en de logisch redeneren toets zijn beide ongeveer een uur, de collegetoets is 2 uur. Zoals ik al zei mag je alles meenemen wat je wilt, er komen ook mensen met koffers vol met boeken aanlopen. Echter zou ik dat niet aanraden… Ikzelf had een georganiseerde map gemaakt met aparte info voor elke toets en daarnaast een basisboekje over het onderwerp waar de collegetoets over ging, de binas (je weet maar nooit haha) en een medisch woordenboek (aan te raden!). De toetsen waren best te doen! Collegetoets is best veel toepassen, terwijl ik zelf meer feiten had verwacht. De logisch redeneren toets vond ik lastig doordat het heel subjectief is, bijvoorbeeld dat er in de tekst staat “hierdoor worden mensen dikker” en in de stelling staat “hierdoor worden mensen te zwaar”, ik vond het lastig om in te schatten of zij dan ook dikker als te zwaar rekende… Want het staat niet letterlijk in de tekst, maar in principe is het heel logisch. De rekentoets was makkelijk, het gaat er zoals gezegd om vooral dat je goed leest. Het lastige aan de rekentoets vond ik dat de gehele toets (ongeveer 1 uur) over één casus gaat; je moet dus alle informatie onthouden en het kan zijn dat je bij vraag 40 weer de informatie moet gebruiken die bij vraag 2 stond. En na de toetsen was het wachten…

De uitslag:

Op 15 april (precies om 00:01) kwam het rangnummer in studielink te staan, universiteiten zijn niet toegestaan om de resultaten eerder vrij te geven dan de landelijke uitslag via studielink. Rotterdam heeft 410 plaatsen, rangnummer 1 t/m 410 is dus sowieso toegelaten, hiervan waren de eerste 210 nummers al weggegeven aan de 7,5+’ers, slechts 200 plaatsen waren er dus over. In 2016 was tot en met 429 nageplaatst (door mensen die toch geen Geneeskunde gaan studeren of bijvoorbeeld niet slagen voor hun examens). Ik had rangnummer 300!  Dat betekent dus dat ik van degene die meededen aan de toetsen nummer 90 was. Ik kreeg direct een plaats aangeboden. Op dinsdag 18 april kregen we van de EUR meer gespecificeerde informatie over de uitslag, hierbij werden de z-scores bekend gemaakt. Een z-score van 0 betekent dat je gemiddeld hebt gescoord, een z-score onder 0 betekent dat je onder gemiddeld hebt gescoord en een z-score hoger dan 0 betekent dat je bovengemiddeld hebt gescoord, de z-scores lopen oneindig door maar je kan er in principe van uitgaan dat dit tot een score van -3 / 3 loopt. Voor mijn toetsen had ik een score van 1,38 en voor mijn deelnameformulier had ik een score van 0,10, beiden dus boven gemiddeld gescoord! Doormiddel van de z-scores bepalen ze je rangnummer, waardoor ze bij mij dus uitkwamen op nummer 300. 

Tips:

 • Ga naar de coachingsdag in december (meld je dus op tijd aan voor de studie).
 • Ga naar een open dag (makkelijk meegenomen extra punten).
 • Zorg dat je voor alle activiteiten die je hebt gedaan op tijd bewijs verzameld. Bewijsstukken voor officiële documenten (een kopie van je vwo-rapport, je hbo-propedeuse verklaring, cijferlijsten etc.) dienen gewaarmerkt te zijn. Dit houdt in dat ze een ‘verse’ stempel en een niet-gekopieerde handtekening moeten hebben.
 • Begin op tijd met het leren van de artikelen en ga er ook echt voor. Het is je enigste kans voor de studie Geneeskunde in Rotterdam.
 • Bereid je goed voor op de toetsen door middel van leren, oefeningen (verbaal redeneren & verpleegkundig reken toetsen) en zorg er vooral voor dat alle extra informatie die je meeneemt naar de toetsen goed geordend is.

Heel veel succes

[heart_this]
Heb je nog vragen over de selectie? Stel deze dan op het forum!

KvK-nummer: 67252109
BTW-nummer: NL210387257B01

© 2021 DecentraleGeneeskunde.nl